Nov. 20, 1930 : Nikolsk, U.S.S.R. - Nov. 20, 1930 : Nikolsk, U.S.S.R. [Verso]